Miejsce na Twoją reklamę !


Studiowanie za granicą to nic trudnego dla studentów MWSE (video)

2014-12-18 12:49

Mobilność i umiędzynarodowienie jest nowym, zasadniczym kryterium oceny uczelni i jakości kształcenia. Program Erasmus+ stworzony jest dla uczelni, studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, przyczynia się do większej mobilność pracowników uczelni. Erasmus+ cieszy się rosnącą popularnością wśród studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, dowodem na to są statystyki realizowanych wyjazdów, rok rocznie organizuje się więcej wyjazdów zarówno na studia, jak i na praktyki. Dlatego też, by zaprezentować studentom i pracownikom uczelni możliwości jakie daje program oraz przybliżyć im zasady jego funkcjonowania, co roku pracownicy Biura Współpracy Zagranicznej Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie organizują sympozjum poświęcone tematyce mobilności.

W roku akademickim 2014/2015 sympozjum „Erasmus Inside” odbyło się 6 grudnia 2014 roku. Przybyłych gości i słuchaczy przywitała pani Dziekan dr Renata Smoleń, natomiast spotkanie prowadził koordynator Programu Erasmus+, pan mgr Radosław Pyrek. Spotkanie miało charakter praktyczny. Duża grupa uczestników to studenci pierwszego roku kierunku Zarządzanie, dlatego też zaprezentowano założenia programu w kwestii wyjazdów na studia i praktyki, warunki uczestnictwa oraz zasady finansowania. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z nowo pozyskanym dofinansowaniem wyjazdów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER. Pomoc finansowa skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i do osób niepełnosprawnych. O przedstawienie wyżej wymienionych zagadnień poproszono panią Alicję Kosman-Nasiadkę, zastępcę kwestora, która jest jednocześnie głównym specjalistą ds. osób niepełnosprawnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja pani mgr Ewy Żybury, doradcy metodycznego ds. języka angielskiego Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, która podjęła próbę przygotowania wszystkich zebranych do rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej w języku angielskim. Podsunęła kilka istotnych wskazówek, jak należy przygotować się do takiej rozmowy. Prezentacja tym bardziej okazała się cenna, że informacje można wykorzystać przygotowując się do wywiadu kwalifikacyjnego na wyjazd w ramach programu Erasmus+, jak w życiu zawodowym.

Mobilność młodych ludzi to nie tylko wyjazdy na stypendium w ramach wymiany studenckiej. Trudne warunki panujące na obecnym rynku pracy, niejednokrotnie zmuszają młodych ludzi do wyjazdów za granicę w celach zarobkowych. Druga część sympozjum poświęcona była nowym rozwiązaniom oferowanym przez Urząd Pracy dla młodych ludzi szukających pracy za granicą, jak i w kraju. Do wygłoszenia prelekcji organizatorzy zaprosili przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie: panią Alinę Schab, której wystąpienie dotyczyło dostępności usług sieci EURES i ich wpływu na mobilność studentów, oraz panią Iwonę Pasierb, która przybliżyła założenia programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Spotkanie uświetniły przedstawione w ramach Erasmus Experience prezentacje studiujących obecnie w MWSE stypendystów programu Erasmus+ z Chorwacji, Turcji i Portugalii, a także studentek MWSE z kierunku Pedagogika, które odbyły studia w Portugalii oraz praktyki w Hiszpanii. Podzieliły się one swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i pięknymi wspomnieniami z wyjazdów. Na zakończenie odbyła się telekonferencja ze studentami kierunku Zarządzanie oraz Turystyka i rekreacja, którzy w obecnym semestrze przebywają na studiach w Polytechnic Institute of Beja, w słonecznej Portugalii. Studenci zadowoleni z pobytu życzyli wszystkim studentom i pracownikom Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji video z Sympozjum „Erasmus Inside MWSE”:

Powitanie gości (dr Renata Smoleń, Dziekan MWSE);

Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych – zasady finansowania wyjazdów z programu PO WER

(Alicja Kosman-Nasiadka, Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnych, MWSE w Tarnowie);

Jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim?

(mgr Ewa Żybura, Doradca metodyczny ds. języka angielskiego Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie);

Dostępność usług sieci EURES i ich wpływ na mobilność studentów

(Alina Schab, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie)

https://www.youtube.com/watch?v=ozVE6k2p--M

Wsparcie dla ludzi młodych na rynku pracy – założenia programu „Gwarancje dla młodzieży”
(Iwona Pasierb, Doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery w Tarnowie)

Erasmus Experience cz. I

(Stypendyści programu Erasmus+ z Turcji, Chorwacji i Portugalii);

Hasan:

Petra:

Sofia:

Burak & Bugrazan:

Erasmus Experience cz. II

(Stypendyści Programu LLP – Erasmus i Erasmus+ studenci MWSE w Tarnowie)

Ludmiła, praktyka w Hiszpanii:

Małgorzata, studia w Portugalii:

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.