Miejsce na Twoją reklamę !


Zakłady Mechaniczne będą modernizować system obrony przeciwlotniczej

2015-02-06 09:41

Zabezpieczenie potrzeb w zakresie modernizacji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz intensywny rozwój polskiego przemysłu obronnego. Realizacja tych celów przyświeca powołanie przez Polską Grupę Zbrojeniową konsorcjum o kryptonimie Wisła. Zawiązało je 10 spółek należących do PGZ, które posiadają kompetencje do tego, by uczestniczyć w budowie Tarczy Polski. Liderem konsorcjum jest PGZ. Wśród nich znalazły się Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych 

Porozumienia ma stanowić ro­dza­j "za­ple­cza" of­f­se­to­we­go dla pro­jektu za­kła­dającego do­star­cze­nie prze­ciw­lot­ni­czych ze­sta­wów ra­kie­to­wych śred­nie­go za­się­gu. Wart 16 mld zł kontrakt przewiduje zakup 8 baterii takiego sprzętu, które mają być wprowadzane od 2018 r. Współpraca tarnowskiej spółki ma dotyczyć obszarów: samobieżnych wyrzutni rakiet, wozu transportowo-załadowczego oraz integracji systemu. Przedsiębiorstwo ma się również angażować w zarządzanie programem. Zakłady Mechaniczne Tarnów mają ponadto włączyć się w prace przy opracowaniu ośrodków serwisowych: wyrzutni i pojazdów oraz łączności, a także podsystemu łączności oraz Centrum Zarządzania Dostosowaniem.

Według zapowiedzi MON pol­ski prze­mysł obron­ny powinien mieć jak naj­szer­szy udział w programie. Zawieranie umów pomiędzy polskimi konsorcjami i zagranicznymi firmami ma sprzyjać po­zy­ski­wa­niu no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Technologie te mają być następnie wykorzystane do modernizacji sys­te­mów zbro­je­nio­wych. Konsorcjum pod przewodnictwem PGZ S.A. prócz Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. tworzą też należące do Grupy: PIT-Radwar S.A., PCO S.A., MESKO S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz JELCZ Sp. z o. o.

Konsorcjum ma też zapewnić możliwość własnej eksploatacji pozyskanych zestawów rakietowych „Wisła”. Chodzi o ich rozwój i obsługę w całym cyklu życia tego typu sprzętu, który jest szacowany nawet na 50-60 lat. Przypomnijmy, że tarnowskie Zakłady Mechaniczne znalazły się także w składzie powołanego wcześniej przez PGZ konsorcjum do realizacji umowy na dostawę systemu obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu „Narew”. W przyszłości kompetencje nabyte przez członków konsorcjów przy realizacji projektu „Wisła” i „Narew” mają być też wykorzystane przy pracach nad dostawami systemów przeciwlotniczych bardzo krótkiego zasięgu (Noteć, Poprad, Pilica, Soła i inne).Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.