Bezpłatne kursy Robotyki oraz Podstaw Prezentacji Multimedialnych

2011-02-16 10:24

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie serdecznie zaprasza studentów i osoby pracujące do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach: Podstawy Robotyki oraz Podstawy Tworzenia Prezentacji Multimedialnych realizowanych w ramach projektu KLEKSS - Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODSTAWY ROBOTYKI. KURS

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz osób pracujących z wyższym wykształceniem, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Warunkiem udziału jest znajomość programowania w języku C lub C++.

Propozycja kursu uzasadniona jest prowadzoną robotyzacją firm i przedsiębiorstw, co zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu programowania robotów przemysłowych.

O zakwalifikowaniu na kurs zadecydują wyniki przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego z zakresu języka programowania C i C++.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 28.02-05.03 (dokładne terminy zostaną podane w terminie późniejszym)

Kurs obejmuje 60 godz. zajęć w formie wykładów i laboratoriów prowadzonych z wykorzystaniem robotów dydaktycznych Lynx, zestawów edukacyjnych LEGO Mindstorms NXT oraz z wykorzystaniem Robota przemysłowego Kawasaki FS003N (6 osi ruchu, udźwig 3 kg, powtarzalność +/- 0.05 mm, zasięg 620 mm, waga 20 kg). Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki oraz opracowania autorskie, które uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie na własność.

Zapisy na ostatnią edycję kursu trwają od 3 stycznia do 25 lutego 2011 r.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów odbywać się będzie w pokoju 200e Pawilon C Centrum Nowoczesnych Technologii lub przez adres pr@pwsztar.edu.pl - w treści wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko, status kandydata (student/absolwent lub osoba pracująca z wyższym wykształceniem),
tel kontaktowy.

Szczegółowe informacje na temat Kursu:

www.klekss.edu.pl

pr@pwsztar.edu.pl

tel. 014 63 16 593

od pn. do pt. w godz. 8.00 – 14.00 pok. 200e

pawilon C - Centrum Nowoczesnych Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

PODSTAWY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH. KURS

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz do osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Kurs ma na celu zdobycie lub pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz osadzania ich na stronach internetowych.

O zakwalifikowaniu na kurs zadecydują wyniki przeprowadzonego testu z zakresu podstaw języka HTML.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 28.02.2011 - 5.03.2011 (dokładne terminy zostaną podane
w terminie późniejszym).

Program kursu będzie obejmował min. takie zagadnienia praktyczne jak:

- obróbka obrazu za pomocą programu graficznego Photoshop CS4 Extended

- obróbka sygnału dźwiękowego za pomocą programu Soundbooth CS4

- montaż i obróbka filmów za pomocą Adobe Premiere Pro CS4

- tworzenie prezentacji multimedialnych w oparciu o technologię FLASH

- tworzenie filmów instruktażowych z wykorzystaniem syntezatora mowy IVONA, programu Camtasia Studio oraz technologii FLASH

- osadzanie prezentacji na stronach internetowych

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych wykładów oraz 30 godzin lekcyjnych zajęć laboratoryjnych. Przewiduje się 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) w ramach wykładu oraz 10 spotkań po 3 godziny lekcyjne (2 godz. 15 min) ćwiczeń laboratoryjnych. Zajęcia będą odbywały się w dni robocze w godzinach wieczornych i w soboty. Zajęcia będą prowadzone w okresie marzec - maj 2011.

W trakcie kursu uczestnicy będą korzystać ze sprzętu oraz oprogramowania PWSZ w Tarnowie. Ponadto każdy z uczestników otrzyma nieodpłatnie zestaw podręczników.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w kursie. Certyfikat będzie wydawany na podstawie sprawdzianu praktycznych umiejętności oraz egzaminu końcowego.

Oczekuje się, że w trakcie kursu uczestnicy uzyskają duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny technik multimedialnych. Ponadto nabędą umiejętności edycji plików graficznych, filmowych i dźwiękowych, osadzania plików multimedialnych na stronach internetowych oraz programowania w środowisku FLASH.

Zapisy na ostatnią edycję kursu trwają od 3 stycznia do 25 lutego 2011 r.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zgłoszenie i rejestracja kandydatów odbywać się będzie w pokoju 108 Pawilon D Centrum Nowoczesnych Technologi lub przez adres ptpm@pwsztar.edu.pl - w treści wiadomości należy podać: Imię i Nazwisko, status kandydata (student/absolwent lub osoba pracująca z wyższym wykształceniem), tel kontaktowy.

Szczegółowe informacje na temat Kursu: 

www.klekss.edu.pl

ptpm@pwsztar.edu.pl  

tel. 014 63 16 545

od pn. do pt. w godz. 8.00 – 14.00 pok. 108 pawilon D - Centrum Nowoczesnych Technologii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8

33-100 Tarnów

 

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.