CIS drogowskazem do odkrycia swojego potencjału i zaistnienie na rynku pracy

2015-05-04 13:29

O możliwości powstania Centrum Integracji Społecznej w Tarnowie dyskutowano w Urzędzie Miasta. - Dzięki CIS, jego uczestnicy są w stanie na nowo odkryć swój potencjał i zaistnieć na rynku pracy. Zdobywają zatrudnienie, świadczenie socjalne, ubezpieczenie, a przede wszystkim doświadczenie zawodowe  – tłumaczy Dorota Krakowska, zastępca prezydenta ds. społecznych, inicjatorka przedsięwzięcia.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

W spotkaniu wzięli udział Tomasz Sadowski, przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Barbara Sadowska, wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Adrian Staroniek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy poszczególnych jednostek magistratu oraz spółek miejskich.

Podczas spotkania rozmawiano o wzajemnej współpracy i wypracowaniu partnerstwa lokalnego, wspierającego działalność socjalną m.in. na rzecz osób wykluczonych społecznie. Uczestnicy jednocześnie zgodzili się, że osoby te wymagają dodatkowych działań.Efektem spotkania jest deklaracja trzech organizacji pozarządowych o złożeniu do końca kwietnia wniosków do wojewody małopolskiego o wpis do rejestru Centrum Integracji Społecznej, które jest formą reintegracji społeczno-zawodowej. Adresaci CIS to osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy spowodowanej bezrobociem (głównie długotrwałym), karalnością, uzależnieniami, bezdomnością, ubóstwem, itp. Często są to osoby dyskryminowane z powodu wieku oraz niskiego poziomu wykształcenia. - CIS jest instytucją, która przynosi korzyści długofalowe uczestnikom, rodzinie i środowisku lokalnemu. Korzyści są odczuwalne także przez ośrodki pomocy społecznej i instytucje rynku-  wyjaśnia D. Krakowska.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.