Rekrutacja na studia magisterskie na kierunek administracja rusza już w czerwcu !!!

2015-05-28 20:43

Studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja uruchamia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Decyzję w tej sprawie podjął minister nauki i szkolnictwa wyższego. Rekrutacja na studia magisterskie na kierunek administracja będzie możliwa już w okresie czerwca i lipca.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

Studia mają być prowadzone pod kątem zdobywania umiejętności praktycznych. Zgodnie z planami wykładowcy będą kładli nacisk na kształcenie praktycznie przygotowujące do wymagań rynku pracy zarówno w sektorze publicznym, prywatnym czy prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Studenci uzyskają również kwalifikacje w zakresie znajomości języka obcego oraz kompetencji miękkich czyli tych związanych z psychiką i umiejętnościami społecznymi. Co ważne, dzięki utrzymywaniu przez Zakład Administracji Publicznej stałego kontaktu z interesariuszami zewnętrznymi (instytucje publiczne, jednostki sektora prywatnego), możliwe było konsultowanie programu studiów zwłaszcza pod kątem trafności założonych efektów kształcenia oraz oceny studentów odbywających praktyki zawodowe.

Program studiów, dobór przedmiotów oraz przewidziane efekty kształcenia skonsultowano również z partnerem niemieckim – Fachhochschule für Finanzen Brandenburg in Königs Wusterhausen. Uwzględniają one oczekiwania niemieckiej administracji zwłaszcza skarbowej, w której studenci mogą odbywać praktyki zawodowe, a następnie ubiegać się o możliwość zatrudnienia w niemieckich urzędach skarbowych (Urząd Skarbowy w Königs Wusterhausen jest organem właściwym do obsługi podatkowej polskich przedsiębiorców działających na terenie Niemiec).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako jedna z niewielu szkół wyższych w Polsce posiada doskonale wyposażoną pracownię symulacyjną. Ma ona służyć studentom drugiego stopnia administracji do zdobywania umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, (m.in. z takich przedmiotów jak: urząd w praktyce – laboratorium symulacyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, statystyka, ekonomika miasta i regionu, postępowanie podatkowe, tworzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zamówienia publiczne). Studenci w warunkach zbliżonych do rzeczywistości będą mieć możliwość poznawania specyfiki pracy różnych urzędów. Nabywać będą także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w tym także związane z cyfryzacją administracji publicznej i systemami informatycznymi wspomagającymi administrację.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.