Miejsce na Twoją reklamę !


Rusza rekrutacja na cztery kierunki studiów w MWSE w Tarnowie

2015-06-04 17:43

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ogłasza rekrutację na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe na rok akademicki 2015/2016. W ofercie 4 kierunki studiów: Zarządzanie, Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz Finanse i rachunkowość. Na tych kierunkach każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie, wybierając jedną z piętnastu specjalności. Od 2001 roku, MWSE jako pierwsza uczelnia w regionie, prowadzi studia uzupełniające magisterskie na kierunku Zarządzanie, a od 2013 roku także na kierunku Pedagogika. Oprócz studiów licencjackich i magisterskich można skorzystać z oferty studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz kursów językowych.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

Oferta edukacyjna na kolejny rok akademicki została poszerzona o nowe kierunki i specjalności. Od października 2015 r. kandydaci będą mogli podjąć studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że MWSE jest jedyną w mieście i regionie uczelnią proponującą kierunek kształcący specjalistów z obszaru finansów i rachunkowości – mówi wicekanclerz Renata Mielak. – Nowością jest dodatkowa specjalność na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika pod nazwą Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, która poza przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela, wyposaża absolwentów w umiejętności i kompetencje do podejmowania działań o charakterze diagnostyczno-wspomagającym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dodaje.

 

Warunki kształcenia:

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadziła co 2-tygodniowe zjazdy na studiach niestacjonarnych, a dla tych studentów, którzy nie chcą rezygnować
z pracy za granicą lub mają utrudniony dojazd na zajęcia, daje możliwość pobierania nauki
w toku indywidulanym. Dużym udogodnieniem dla tych studentów jest również wypracowany przez Uczelnię system nauczania wspomagany platformą e-learningową MWSE oraz elektroniczny indeks - wszystkie oceny wpisywane są i udostępniane studentom w wirtualnym dziekanacie. Oprócz tradycyjnej formy korzystania z bogatego zbioru bibliotecznego Uczelni, studenci mają także dostęp do podręczników w formie elektronicznej.
Dzięki m. in. takim rozwiązaniom, MWSE w Tarnowie stara się stwarzać warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia również studentom niepełnosprawnym, uwzględniając specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego. Uczelnia zapewnia swoim studentom pomoc finansową w postaci stypendiów. Każdy student może ubiegać się o wysokie stypendia socjalne i naukowe, nawet do 1000 zł miesięcznie czy korzystać z nadobowiązkowych zajęć sportowych i językowych.

Zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów jest niezwykle istotne w obecnych realiach gospodarczych, dlatego też MWSE nawiązuje współpracę również z przedsiębiorstwami i instytucjami zarówno w kraju jak i za granicą. Bliska współpraca Uczelni z praktyką owocuje dostosowaniem proponowanych obszarów kształcenia do potrzeb współczesnego rynku.

 

Oferta międzynarodowa:

Dla Uczelni istotne jest kształtowanie międzynarodowych kompetencji swoich studentów, które ułatwiają im odnaleźć się nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. MWSE w Tarnowie od 2000 roku uczestniczyła w programie LLP Erasmus, a od czerwca 2014 roku w programie ERASMUS+. W ramach tego programu studenci MWSE studiują w partnerskich uczelniach w całej Europie oraz odbywają zagraniczne praktyki studenckie. Uczelnia współpracuje już z 40 ośrodkami naukowymi, m.in.: w Portugalii, Turcji, Hiszpanii, Grecji, Danii, Bułgarii, Łotwie czy na Cyprze. Na praktyki zawodowe studenci najczęściej wyjeżdżają na Wyspy Kanaryjskie, Grand Canaria, Lanzarote, Teneryfę czy Fuertaventurę. Uczelnia w ramach programu zapewnia wyjeżdzającym wysokie stypendia, nawet do 2000 Euro. Dzięki staraniom MWSE, osoby będące w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby niepełnosprawne otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe 200 Euro miesięcznie w ramach programu PO WER. Stypendyści otrzymują także bezpłatne wsparcie językowe on-line w postaci kursów językowych przed i w trakcie wyjazdu. Uczestnictwo MWSE w programie PO WER jest dowodem na spełnianie wysokich standardów świadczących o zdolności finansowej i organizacyjnej Uczelni przy organizacji współpracy międzynarodowej. Co ważne, MWSE otrzymała rekordowo wysokie dofinansowanie na rok akademicki 2015/2016 w celu realizacji programu Erasmus+. Wyniesie ono prawie 100 tyś. euro (ponad 400 tyś. złotych).

 

Studia podyplomowe:

Uczelnia proponuje 11 obszarów tematycznych w ramach studiów podyplomowych, w tym kilka nowości: oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

To co wyróżnia MWSE na tle konkurencji to jej oferta, ciągła modernizacja oraz mobilność międzynarodowa! Kształcimy od 20 lat!!

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone do 30 września 2015 r. Możliwa także rekrutacja on-line!

Sprawdź stronę: http://www.mwse.edu.pl/rekrutacja.

Szczegółowe informacje oraz przyjmowanie dokumentów: Dział Nauczania, ul. Szeroka 9, pok. 3 na parterze.

Masz pytanie? Napisz (rekrutacja@mwse.edu.pl) lub zadzwoń (14 688 00 13/65 65 520).

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.