Nowa specjalność w PWSZ w Tarnowie - Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

2015-07-08 11:52

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, od września 2013 roku poszerzyła swoją ofertę dydaktyczną o nową atrakcyjną specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim, kierunek Ekonomia. Specjalność realizowana jest w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym PWSZ w Tarnowie w ramach projektu Symulacyjne przedsiębiorstwo turystyczne jako innowacyjna metoda praktycznego kształcenia na nowej specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim. Partnerami w projekcie Lillehammer University College oraz Mo and Oyrane Vocational School w Norwegii. PWSZ pozyskał środki na realizację projektu w kwocie 920 000 zł. Wsparcie pochodzi z grantów norweskich oraz funduszy EOG.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

W ramach specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim studenci uzyskują wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów turystycznych i hoteli, zapoznają się z problematyką ekonomiczną działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego – organizacją, marketingiem i zarządzaniem, a także elementami żywienia, w tym zbiorowego. W związku z przestrzennym charakterem turystyki sporo treści wykładów i ćwiczeń dotyczy geografii turystycznej, turystyki międzynarodowej oraz współczesnego znaczenia turystyki dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej.

Studenci odbywają 6-cio tygodniową praktykę zawodową w kraju bądź za granicą (USA, Irlandia, Wielka Brytania). Osoby kończące specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim przygotowane są do pracy w turystyce i hotelarstwie – głównie na stanowiskach operacyjnych i kierownictwa niższego szczebla – w kraju i za granicą. Posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, umieją poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej

Dzięki realizowanemu na Uczelni projektowi studenci specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim mają możliwość udziału w mobilności krajowej (wyjazdy do ośrodków agroturystycznych) i zagranicznej, biorą udział w konferencjach i wielu innych ciekawych wydarzeniach. W marcu br. grupa 20 studentów i wykładowców PWSZ odwiedziła partnerską uczelnię Lillehammer University College – studenci mieli szansę spotkania z norweskimi studentami i wykładowcami oraz udziału w wykładach i warsztatach w języku angielskim. Natomiast w dniach 11-15 maja br. gościliśmy w PWSZ grupę studentów i pracowników z dwóch norweskich instytucji partnerskich. Kolejna wizyta studentów PWSZ w Tarnowie w Norwegii zaplanowana jest na październik 2015 roku. Mobilność międzynarodowa to doskonała okazja do zdobycia cennych doświadczeń, poszerzenia wiedzy, sprawdzenia swoich umiejętności organizacyjnych, doskonalenia komunikacji w języku angielskim, odwiedzenia nowych miejsc, spotkania wspaniałych ludzi i nawiązania cennych kontaktów.

Zajęcia prowadzone są również w nowo otwartej nowoczesnej pracowni Symulacyjnego przedsiębiorstwa turystycznego. Pracownia to sala dydaktyczna wyposażona w stanowiska pracy (np. recepcja, kadry, księgowość, dział marketingu i sprzedaży ), sprzęt komputerowy, oraz profesjonalne programy komputerowe. Pracownia umożliwia prowadzenie zajęć z zastosowaniem metody symulacyjnej, z wykorzystaniem gier dydaktycznych co wzmocnienia kształcenie praktycznego już na etapie studiów. Korzystając z symulujących gier dydaktycznych, prezentujących faktyczne sytuacje i zadania problemowe wymagające podejmowania decyzji i znalezienia realnych rozwiązań, studenci nabywają nie tylko wiedzę ale i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w branży turystycznej.

Nieodłącznym elementem edukacji jest doskonalenie znajomości języka angielskiego. Studenci specjalności Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim biorą udział w zajęciach język angielskie w turystyce/ English for Tourism, w wymiarze 120 godz. Po zakończeniu kursu studenci przystępują do międzynarodowego egzaminu LCCI English for International Tourism1/, kończącego się uzyskaniem certyfikatu uznawanego na całym świecie, co umożliwia im zdobycie dodatkowych kwalifikacji, a tym samym zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy w kraju i za granicą.

Nowa specjalność Ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim oraz realizowany projekt wpisują się w strategię rozwoju Uczelni i są zgodne z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi konieczności prowadzenia studiów o profilu praktycznym w uczelniach zawodowych oraz umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego poprzez integrowania treści globalnych i międzykulturowych w programy nauczania, rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych, wzrost mobilności studentów i wykładowców oraz podniesienie ich kompetencji językowych.

Dodatkowym zamierzeniem specjalności i projektu są poprawa jakości kształcenia i wzrost kompetencji kadry naukowej, m.in. poprzez wprowadzanie nowej metody kształcenia praktycznego, prowadzenie warsztatów dydaktycznych dla wykładowców, wymianę doświadczeń z partnerami norweskimi i realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Rekrutacja trwa do 17 lipca 2015.

Informacje szczegółowe na temat zasad przyjęć i terminów dostępne są na portalu informacyjnym dla kandydatów www.kandydat.pwsztar.edu.pl

Więcej informacji o projekcie http://symtur.pwsz.tarnow.pl/pl/.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.