Miejsce na Twoją reklamę !


Mamy dla Was podręcznik dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej

2015-08-23 23:59

Prezentujemy państwu podręcznik dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób po 50 r.ż. Podręcznik został wypracowany w trakcie realizacji projektu „Job activation of people over the age of 50-the European experiences” („Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”) finansowanego z Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Przedstawia on wyniki rozmów i prezentacji grupy partnerskiej projektu, w której uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Katowicach, ttg team training GmBH –  firmy szkoleniowej z Niemiec, Government Office for Békés County  -  urzędu pracy z Węgier oraz Solidarity Overseas Service Malta – stowarzyszenia z Malty. W rozdziale 2 zawarto opis organizacji uczestniczących w grupie partnerskiej, w tym ich profil oraz zakres działania. W rozdziale 3 scharakteryzowano sytuację osób starszych na rynku pracy, w szczególności w państwach/regionach partnerów. Rozdział 4 podręcznika dotyczy narzędzi i metod pracy wykorzystywanych przez partnerów projektu w odniesieniu do osób powyżej 50 roku życia. Przykłady ram prawnych mających zastosowanie do tej grupy wiekowej przedstawiono w rozdziale 5. Wyniki dwóch badań ankietowych, przeprowadzonych wśród osób bezrobotnych w wieku 50+ oraz wśród pracodawców, podsumowano w rozdziale 6. Podręcznik przedstawia także przykłady dobrych praktyk w zakresie wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia (rozdział 7).

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

Podręcznik przeznaczony jest dla organizacji wspierających pracowników w starszym wieku, jak i dla służb zatrudnienia, ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych, podmiotów doradczych i organizacji pozarządowych podejmujących działania ukierunkowane w szczególności na wsparcie integracji osób starszych.

Podręcznik w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim można także znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

http://wup-krakow.pl/projekty-wup/projekty-zakonczone/copy2_of_podmiotowe-finansowanie-ksztalcenia-1Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.