Miejsce na Twoją reklamę !


Dotacje na Projekty Badawcze

2011-03-09 11:42

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych ", Schemat A „Projekty badawcze”.

Czas trwania naborów: 15.02.2011 - 17.03.2011

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

  • Typ I: badania przemysłowe realizowane przez MŚP we współpracy z organizacją badawczą na rzecz przedsiębiorstw;

  • Typ II: badania przed konkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane w przedsiębiorstwach.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są w ramach poszczególnych typów projektów:

  • Typ I: mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa realizujące - badania przemysłowe, we współpracy ze spełniającymi definicję organizacji badawczej podmiotami takimi jak jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe;

  • Typ II: jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe – spełniające definicję przedsiębiorstwa oraz MŚP.

Poziom dofinansowania projektów:
W ramach tzw. I typu projektów tj. wsparcie badań przemysłowych maksymalnie:

  • 70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,

  • 60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,

  • 50 % wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów,

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków współpracy wskazanych w § 17 pkt. 3 Regulaminu konkursu– łącznie nie więcej niż do 80%,
W ramach tzw. II typu projektów tj. wsparcie badan przed konkurencyjnych (eksperymentalnych prac rozwojowych)

  • 45% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,

  • 35% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,

  • 25 % wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów,

+ 15% premii w przypadku spełnienia warunków współpracy wskazanych w § 17 pkt. 3 Regulaminu konkursu - łącznie maksymalnie 60%.
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa niż 400 000,00 PLN.
Wnioskodawca w niniejszym konkursie może złożyć jeden wniosek na realizację badań przemysłowych oraz jeden wniosek na realizację badań przed konkurencyjnych.

Kryteria wyboru projektu:
Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla działania 2.2 Schemat A. Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie internetowej MCP – www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na czerwiec 2011 r.

Miejsce składania wniosków:
Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego, a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
w terminie od 15 lutego 2011 r. do 17 marca 2011 r.
w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną - e-mail:
info@mcp.malopolska.pl

Materiały: UMT


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.