Ergonomia w innowacyjnej organizacji … i wszystko jasne (galeria zdjęć)

2015-09-30 22:16

24 września 2015 r. w budynku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Ergonomia w innowacyjnej organizacji”. Konferencja została zorganizowana przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Oddział w Tarnowie.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

Patronat honorowy nad Konferencją objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak.

Przybyłych Gości uroczyście powitał Prezes Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego prof. dr hab. Leszek Kozioł oraz Rektor MWSE prof. dr hab. Michał Woźniak. Szczególne podziękowania skierowano do Prof. dr hab. Zenona Muszyńskiego, dzięki któremu powstał Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Pierwszą sesję, której przewodniczył prof. dr hab. Leszek Kozioł, rozpoczął prof. dr hab. Zenon Muszyński prezentując „Determinanty ergonomicznej pracy kobiet”, „Nowe trendy w ergonomii nowoczesnej organizacji” były tematem wystąpienia prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Bernard Bińczycki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie swoje wystąpienie poświęcił „Humanizacja pracy”, a o „Roli kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji” mówił inż. Benedykt Zygadło z Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie.

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski przewodniczył drugiej sesji, w której prof. dr hab. Leszek Kozioł przedstawił referat na temat „Zarządzania absencją chorobową”, dr inż. Krzysztof Hankiewicz z Politechniki Poznańskiej omówił „Znaczenie ergonomii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy”, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Tarnowie, Barbara Buzowska zaprezentowała referat na temat „Praktyk zarządczych a dobrostanu pracowników jednostek samorządu terytorialnego”, Tadeusz Zaklikiewicz omówił „Bezpieczeństwo użytkowania maszyn. Wymagania minimalne i zasadnicze”, natomiast dr inż. Anna Wojtowicz przedstawiła wyniki badań dotyczące „Stresu w miejscu pracy oraz jego wpływu na motywację w pracy”.

W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Trakia University z Bułgarii, prof. Antonina Tsenkova oraz dr PetarValkov.

Poruszone zostały ważne i wciąż aktualne praktyczne problemy kształtowania kultury bhp, humanizacji pracy, ergonomicznej pracy kobiet, czy dobrostanu pracowników. Z uwagi na duże zainteresowanie tą tematyką podjęliśmy decyzję o organizowaniu tego typu konferencji w cyklu rocznym – podsumował prof. dr hab. Leszek Kozioł, Prezes Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów przedstawicieli nauki i praktyki na temat bieżących problemów ergonomicznych,występujących we współczesnych organizacjach.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.