Samorządowe Centrum Edukacji z akredytacją i nową siedzibą

2015-11-12 21:41

W lipcu br. Samorządowe Centrum Edukacji, jednostka doskonalenia nauczycieli Powiatu Tarnowskiego, jako jedna z nielicznych w Polsce tego rodzaju placówek, uzyskała akredytację, w wyniku spełnienia wymagań obowiązujących w procedurach określonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Reklama: muzyka na żywo na najwyższym poziomie !!! - www.prokoncert.pl - Profesjonalna oprawa muzyczna imprez firmowych, bankietów, spotkań biznesowych, koncertów klubowych i plenerowych, imprez okolicznościowych

Wysoką ocenę umożliwiającą uzyskanie otrzymanie akredytacji uzyskały następujące obszary: wykwalifikowana kadra, programy doskonalenia zawodowego nauczycieli, system dokumentowania procesu polegający na planowaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji programów i form doskonalenia, organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; zaspokajanie potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; organizowanie procesów edukacyjnych, które są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących programy, uwzględnianie w planowaniu programów wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnieniowej, zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Akredytacja placówki doskonalenia nauczycieli świadczy o wysokiej jakości jej usług w stosunku do nauczycieli w sensie: socjologicznym, mierząc ustosunkowanie się użytkowników do określonych cech jakości doskonalenia; humanistycznym, jako kształtowanie warunków pracy i czynników sprzyjających wzrostowi poziomu kultury pedagogicznej podmiotów szeroko rozumianej edukacji (tak w placówkach doskonalenia nauczycieli, jak i w placówkach ich klientów); technicznym, jako preferowanie określonych właściwości, które należy nadać produktom lub usługom, by spełniały oczekiwania użytkowników procesu doskonalenia, a więc jego klientów; ekonomicznym, jako poprawę wyników finansowych i wzrostu efektywności działania placówek doskonalenia nauczycieli;prawnym, w którym jakość jest rozumiana jako zgodność z przyjętymi standardami; marketingowym, traktującym jakość jako przydatność do promocji i reklamy usług edukacyjnych placówek doskonalenia nauczycieli.

Jak podkreśla Dyrektor SCE - dr Barbara Dagmara Niziołek: - Korzyści z akredytacji placówki przekładają się przede wszystkim na to, co dzięki niej uzyskują nauczyciele, bo to do nich adresowane są oferty programowo-metodyczne oraz dla nich prowadzone są zajęcia doskonalące. - Posiadając akredytację może prowadzić: doskonalenie zawodowe nauczyciel i- konsultantów i nauczycieli - doradców metodycznych, kursy kwalifikacyjne dla kadry zarządzającej oświatą, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu z zakresu przygotowania pedagogicznego lub z zakresu pedagogiki specjalnej, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie: przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego oraz wczesnego nauczania języka obcego - tłumaczy Barbara Dagmara Niziołek.

Jednocześnie z dniem 19 października br. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie przeniosło swoją siedzibę na ul. Mościckiego 27 (budynki przy OHP). Zmianie uległ również numer kontaktowy SCE. Obecnie obowiązujący numer to: 516 121 097 oraz 14 636 10 00. 

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.