Najbogatsze i Najbiedniejsze Gminy w Polsce - Ranking i Zestawienie 2023

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce
Autor artykułu Patryk | 22-11-21

Polska, jako kraj o zróżnicowanej gospodarce, posiada na swoim terenie wiele gmin o różnym poziomie dochodów. W związku z tym, że nie wszystkie regiony rozwijają się w tym samym tempie, obserwujemy różnice w bogactwie między nimi. Wartości takie jak PKB per capita czy dochód na mieszkańca stanowią ważne wskaźniki oceny zamożności gmin. W poniższym zestawieniu przedstawiamy ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce, oparty na danych statystycznych. Ranking ten pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji gospodarczej w kraju i może być punktem wyjścia do dalszych analiz.

Najbogatsze gminy w Polsce:

 • Gmina Piaseczno (województwo mazowieckie) - Piaseczno cieszy się dużym wzrostem gospodarczym dzięki atrakcyjnemu położeniu oraz inwestycjom w infrastrukturę.
 • Gmina Wrocław (województwo dolnośląskie) - Wrocław jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce, a rozwój sektora usług i przemysłu przyczynia się do zwiększenia bogactwa gminy.
 • Gmina Warszawa (województwo mazowieckie) - Jako stolica Polski, Warszawa przyciąga liczne inwestycje i tworzy miejsca pracy, co wpływa na zamożność mieszkańców.
 • Gmina Poznań (województwo wielkopolskie) - Poznań to ważny ośrodek gospodarczy, który charakteryzuje się szybkim rozwojem przemysłu i usług.
 • Gmina Sopot (województwo pomorskie) - Sopot, będąc atrakcyjnym miejscem turystycznym, generuje znaczące dochody z turystyki oraz innych działalności gospodarczych.
 • Gmina Gdynia (województwo pomorskie) - Gdynia, dzięki rozbudowanemu sektorowi usług oraz działalności portowej, utrzymuje wysoki poziom zamożności.

Najbiedniejsze gminy w Polsce:

 • Gmina Lipsko (województwo mazowieckie) - Lipsko boryka się z problemami demograficznymi oraz niskim poziomem inwestycji, co wpływa na niskie dochody mieszkańców.
 • Gmina Tarnów (województwo małopolskie) - Tarnów cierpi z powodu braku miejsc pracy i niewielkiego napływu inwestycji, co skutkuje niską zamożnością gminy.
 • Gmina Biała Podlaska (województwo lubelskie) - Biała Podlaska posiada niewielkie możliwości gospodarcze, co przekłada się na ograniczony rozwój regionu i niższy poziom dochodów.
 • Gmina Łomża (województwo podlaskie) - W Łomży występuje słabo rozwinięty rynek pracy oraz niewielki napływ inwestycji, co prowadzi do niższej zamożności mieszkańców.
 • Gmina Radom (województwo mazowieckie) - Radom boryka się z problemami strukturalnymi i brakiem nowoczesnych miejsc pracy, co przyczynia się do niższych dochodów na mieszkańca.
 • Gmina Siedlce (województwo mazowieckie) - Siedlce, mimo pewnego potencjału gospodarczego, nie odnotowuje znaczącego wzrostu, co wpływa na niską zamożność gminy.

Podsumowanie

Ranking najbogatszych i najbiedniejszych gmin w Polsce pokazuje, że zróżnicowanie gospodarcze między regionami jest widoczne i ma wpływ na życie mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę, rozwój sektora usług oraz turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy są kluczowe dla zwiększenia zamożności gmin. Jednocześnie warto zauważyć, że regiony o niższej zamożności często borykają się z problemami demograficznymi, niewystarczającym napływem inwestycji czy ograniczeniami w zakresie rozwoju gospodarczego. Dlatego też, aby zmniejszyć różnice między gminami, niezbędne jest podejmowanie działań wspierających rozwój słabiej rozwiniętych regionów.