Naszywki wojskowe: Historia, rodzaje i zastosowanie w różnych formacjach

Naszywki wojskowe
Autor artykułu Patryk | 22-10-22

Współczesne naszywki wojskowe są nie tylko elementem identyfikacji i dumy żołnierzy, ale również cenną częścią historii wojskowej. Przez lata, różne rodzaje naszywek wojskowych były używane do oznaczenia rangi, jednostki, misji czy nawet umiejętności. Przyjrzymy się bliżej historii naszywek wojskowych, ich rodzajom oraz zastosowaniom w różnych formacjach.

Historia naszywek wojskowych

Historia naszywek wojskowych sięga aż do czasów starożytnych, kiedy to żołnierze nosili emblematy na tarczach czy płaszczach, aby oznaczyć swoją przynależność do danej armii. Jednak naszywki, jakie znamy dzisiaj, zaczęły się rozwijać podczas I i II wojny światowej, kiedy zaczęto je stosować jako sposób na identyfikację jednostek oraz rangi żołnierzy.

Rodzaje naszywek wojskowych

Naszywki wojskowe dzielą się na kilka podstawowych kategorii, które odpowiadają różnym celom i formacjom:

Naszywki jednostek

  Naszywki jednostek służą do identyfikacji konkretnej jednostki wojskowej. Przykładem mogą być naszywki jednostek specjalnych, takich jak GROM, JW Komandosów czy Formoza, które są symbolem dumy i wyjątkowych umiejętności żołnierzy należących do tych jednostek.

 • 1. GROM
 • 2. JW Komandosów
 • 3. Formoza

Naszywki rangi

  Naszywki rangi oznaczają hierarchię i stopień wojskowy żołnierza. Dzięki nim można szybko rozpoznać, czy dana osoba jest oficerem, podoficerem czy szeregowym, co ma kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji.

 • 1. Oficer
 • 2. Podoficer
 • 3. Szeregowy

Naszywki misji i operacji

  Żołnierze biorący udział w różnych misjach czy operacjach wojskowych często otrzymują specjalne naszywki upamiętniające ich zaangażowanie. Są one szczególnie cenione, ponieważ świadczą o doświadczeniu i udziale w ważnych wydarzeniach.

 • 1. Misja Afganistan
 • 2. Operacja Barkhane
 • 3. Misja Unifil

Naszywki umiejętności

  Naszywki umiejętności informują o specjalnych kwalifikacjach żołnierza, takich jak skok ze spadochronem, nurkowanie czy przetrwanie w trudnych warunkach. Pozwala to na szybkie rozpoznanie specjalistów w danej dziedzinie i skierowanie ich do odpowiednich zadań.

 • 1. Skok ze spadochronem
 • 2. Nurkowanie
 • 3. Przetrwanie w trudnych warunkach

Naszywki pamiątkowe i kolekcjonerskie

  Naszywki pamiątkowe i kolekcjonerskie nie są używane przez żołnierzy na co dzień, ale mają wartość historyczną i sentymentalną. Przykładami takich naszywek mogą być te związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, jak np. Powstanie Warszawskie, czy te upamiętniające słynne jednostki i bitwy.

 • 1. Powstanie Warszawskie
 • 2. Bitwa pod Monte Cassino
 • 3. 1. Dywizja Pancerna

Zastosowanie naszywek wojskowych w różnych formacjach

Naszywki wojskowe są wykorzystywane przez różne formacje, zarówno wojskowe, jak i paramilitarne. Oto kilka przykładów:

Naszywki w strzeleckich organizacjach paramilitarnych

Strzeleckie organizacje paramilitarne także korzystają z naszywek do oznaczenia rangi, jednostek i umiejętności swoich członków. Naszywki te są podobne do tych używanych przez Wojsko Polskie, ale zamiast godła państwowego zawierają emblemat organizacji.

Naszywki w Policji i Straży Granicznej

Naszywki wojskowe są stosowane nie tylko przez siły zbrojne, ale również przez służby mundurowe, takie jak Policja czy Straż Graniczna. Chociaż te formacje nie są wojskowe, ich struktura i zadania są zbliżone do tych wykonywanych przez żołnierzy, dlatego naszywki pełnią podobne funkcje.

Naszywki w grupach rekonstrukcji historycznej

Grupy rekonstrukcji historycznej, które odtwarzają wydarzenia i bitwy z przeszłości, również używają naszywek wojskowych. Dzięki nim uczestnicy rekonstrukcji mogą wiernie odwzorować mundury, oznaczenia i rangi żołnierzy z różnych epok.

Warto zauważyć, że naszywki wojskowe są nie tylko elementem identyfikacji żołnierzy, ale także ważną częścią kultury i historii wojskowej. Dlatego też dla wielu osób są one cennymi pamiątkami i kolekcjonerskimi przedmiotami.